Banner exchange !
       
TARIFELE ȘI TAXELE POȘTALE ȘI FRANCAREA OBIECTELOR DE CORESPONDENȚĂ POȘTALĂ ȘI TELEGRAFICĂ ÎN BANAT ÎN ANUL 1919

      Din punct de vedere poștal anul 1919 a fost pentru Banat un an al trecerii de la o administrație poștală la alta. Dacă la începutul anului funcționa încă poșta ungară cu normele și legislația poștală ungară, în continuare a funcționat poșta sârbă, respectiv jugoslavă, cu normele și legislația poștală sârbă-jugoslavă, pentru ca în final să funcționeze poșta română cu normele și legislația poștală românească.

      A.Tarifele și taxele poștale interne
      După administrațiile poștale care au funcționat în Banat în anul 1919 se pot diferenția trei categorii de tarife și taxe poștale.
      1)Tarifele și taxele poștale ungare
      Până la data de 1 iulie 1919 au fost în vigoare tarifele și taxele poștale ungare din Imperiul austro-ungar valabile de la sfârșitul anului 1918 la paritatea:
      1 filler = 1 para și 1 koroană= 1 dinar.
      Erau în vigoare pentru corespondența destinată în întreg Banatul, Serbia și teritoriile ungare (exceptând cele eliberate de armata română, etc.).
      2)Tarifele și taxele poștale sârbe (jugoslave)
      Direcția Poștelor din Timișoara (sârbă) a adoptat Hotărârea nr.28973/1919 privind majorarea tarifelor și taxelor poștale cu data de 1 iulie 1919. Tariful poștal de la 1 iulie 1919 (2, nr.21/6 iul.1919; 5; 6) a fost în vigoare în comitatele: Bacs-Bodrog, Caraș-Severin, Timiș și Torontal și probabil și în Serbia-Jugoslavia. Pentru Banatul românesc acest tarif poștal a fost aplicat numai până în jurul perioadei de 22-28 iulie 1919, rămânând în continuare în vigoare în Banatul sârbesc.
      3)Tarifele și taxele poștale românești
      În perioada 22-25 iulie 1919 se anunța majorarea tarifelor și taxelor poștale interne cu 100% (1, nr.44/25 iul.1919, 3, nr.70/22 iul.1919). Tarifele erau în vigoare pentru corespondența destinată în partea de Banat revenit României, în vechiul regat român cu Basarabia, Bucovina și Transilvania, cât și pentru tot teritoriul ocupat de armata română. Este posibil ca tarifele să se fi aplicat decalat cu câteva zile, mai întâi în județul Caraș-Severin și apoi în județele Timiș și Torontal. Sporul de 100% se referea la tarifele poștale anterioare lunii iulie 1919.
      Paritatea monedei românești era: 1 leu = 2 koroane și 1 ban = 2 filleri
      De la 22 septembrie 1919 a intrat în vigoare un nou tarif poștal, de fapt o modificare a celui de la sfârșitul lunii iulie 1919 (3, nr.103/7 oct.1919). Acesta a fost în vigoare până la 1 ianuarie 1920 (și după această dată).
      În Tabelul nr.1 sunt prezentate tabelat tarifele și taxele poștale și telegrafice interne în vigoare în Banat în anul 1919.

Tabel nr.1
Tarife și taxe poștale și telegrafice interne 1 ian.-31 dec.1919 (filleri)
Obiectul de corespondență 1 ian.* 1 iul. 22-28 iul. 22 sept.
Scrisoare 20g 15 sau 20 50 30 30
Trepte de greutate 20g 5 20 10 10
Carte poștală 10 30 20 20
Carte poștală ilustrată 10 30 20 30
Carte poștală închisă 15 50 30 ...
Imprimate 50 g 5 10 6 6
Hârtii de afaceri 50 g ... 10    
Jurnale ... ... La fel ...
Taxe poștale        
Taxa de recomandare 25 1 K 50 50
Taxa expres ... 2 K Sistat  
Expediții speciale (?) - 3 K - -
Taxe telegrafice        
Telegrame ... 40/1 cuv. 16 /1 cuv. 20 fil/1 cuv.**
Minim telegrame ... 400 H 2 K 2 K**
Telegrame urgente ... ... 48 /1 cuv. ...
Minim telegrame ... ... 6 K ...
         *În vigoare din anul 1918
         **Duminica și sărbătorile legale era de trei ori mai mare.

      Anunțuri prezentând noi tarife poștale interne în filleri au mai apărut în presa vremii și în luna august 1920 (4, nr.17/22 aug.1920). Acestea au însă mai puțină importanță, mărcile poștale cu valori în fileri nemaifiind în circulație la acea dată.

      B.Tarifele și taxele poștale externe
      Ca și pentru tarifele și taxele poștale interne, după administrațiile poștale care au funcționat în Banat în anul 1919, se pot diferenția trei categorii de tarife și taxe poștale externe
      1)Tarifele și taxele poștale ungare
      Până în jurul datei de 5 iulie 1919 au fost în vigoare tarifele și taxele poștale ungare din Imperiul austro-ungar valabile de la sfârșitul anului 1918 la paritatea:
      1 filler = 1 para și 1 koroană= 1 dinar.

      2)Tarifele și taxele poștale sârbe (jugoslave)
      Prin decizia Ministerului Finanțelor sârb nr.44060/5 iulie 1919 s-a schimbat cursul de schimb dintre dinari și coroane astfel: 100 dinari = 300 coroane. Ca urmare tarifele și taxele poștale au crescut de trei ori de la sau după data de 5 iulie 1919. Acest tarif poștal a fost aplicat în tot Banatul numai până în jurul perioadei de 22-28 iulie 1919, rămânând în continuare în vigoare în Banatul sârbesc.
      3)Tarifele și taxele poștale românești
      În perioada 22-28 iulie 1919 au fost introduse noi taxe poștale externe mai reduse. Acestea erau cele în vigoare în România transformate în fileri la paritatea de:
      1 ban = 2 filleri și 1 leu = 2 koroane
      În Tabelul nr.2 sunt prezentate tabelat tarifele și taxele poștale și telegrafice externe în vigoare în Banat în anul 1919.

Tabel nr.2
Tarife și taxe poștale și telegrafice externe 1 ian.-31 dec.1919 (filleri)
Obiectul de corespondență 1 ian. ~5 iul. 22-28 iul. 22 sept.
Scrisoare 20g 25 75 50 50
Trepte de greutate 20g 15 ... 30 30
Carte poștală 10 30 20 20
Carte poștală ilustrată 10 30 20 ...
Carte poștală închisă 25 75 50 ...
Imprimate 50 g 5 15 10 10
Hârtii de afaceri 50 g 5 ... 10 10, minim 50
Jurnale 5 ... 10 ...
Taxe poștale        
Taxa de recomandare 25 75 50 50
Taxa expres 25 ... - -
Taxe telegrafice        
Telegrame ... ... ... 32 / 1 cuvânt
Minim telegrame ... ... ... 3 K 20 fil.

      C.Francarea obiectelor de corespondență poștală și telegrafică
      Pentru francarea obiectelor de corespondență poștală și telegrafică s-au folosit mărcile poștale aflate în circulație în Banat la data expedierii acestora. Cele trei administrații poștale care au funcționat în Banat în anul 1919 au pus în circulație propriile lor mărci poștale.
      1)Mărcile poștale ungare au fost în circulațieîn tot anul 1919.
      2)Mărcile poștale ale tuturor emisiunilor regionale ale Serbiei, respectiv Jugoslaviei, au avut putere de francare până la începutul lunii august 1919.
      3)Mărcile poștale din emisiunile Timișoara I și II au avut putere de circulație de la emiterea lor la 15 mai 1919, respectiv 1 iulie 1919 și până la sfârșitul anului 1919.
      4)Pentru o scurtă perioadă de timp începând cu 28 iulie 1919 au fost în circulație și mărcile poștale din emisiunea “Banat, Bacska 1919”
      5)Mărcile poștale românești au avut putere de circulație începând din perioada 22-28 iulie 1919. Pentru tarifele și taxele poștale exprimate în fileri valoarea lor nominală se socotea dublu (datorită cursului de schimb leu-coroană, respectiv ban-filer). Totuși în anul 1919 foarte puțină corespondență expediată din Banat a fost francată cu mărci poștale românești. (Mărcile poștale românești puteau cuprinde și emisiunile “Cluj-Oradea”, care aveau putere de circulație în toată România).
      De multe ori, mai ales pentru tarife și taxe poștale sau telegrafice mai ridicate, se întâlnesc francaturi mixte formate din mărci poștale ale diferitelor emisiuni, care au avut putere de circulație concomitentă în Banat.
      Se întâlnesc cazuri frecvente de nerespectare a tarifelor poștale, mai ales la corespondența francată filatelic.
      Un anunț din presa vremii preciza (3, nr.160/18 decembrie 1919):
      “Mărcile maghiare se pot folosi până la 31 decembrie 1919. După 31 decembrie (1919 –n.a.) ce va fi francat cu mărci ungurești se consideră nefrancat”.
      În general, în literatura filatelică s-a perpetuat ideea că mărcile poștale ungurești au fost în circulație în Banat până la 15 martie 1920. Este posibil ca termenul de 31 decembrie 1919 să fi fost prelungit până la 15 martie 1920, dar acesta este un alt subiect, care depășește anul 1919.

      Bibliografie
      1)Colecția ziarului Banatul Românesc, București, Lugoj, Timișoara, 1919
      2)Colecția ziarului Banatul, Timișoara, 1919
      3)Colecția ziarului Drapelul, Lugoj, 1919
      4)Colecția ziarului Plugarul Român, Timișoara, 1919
      5)Martin Tiron, Tarife poștale în Banat de la 1 iulie 1919 și până la preluarea administrației poștale de către Poșta Română, Buletin ABB, nr.1(2)/1993
      6)Slobodan Bajic, Mărci editate la Timișoara în perioada conducerii administrației sârbești 1919, Buletin ABB, nr.5(30)/1999
      7)Dr.Dan Grecu, Efecte poștale maghiare folosite de către Administrația Română în Banat și Transilvania după 1919, Buletin ABB, nr.3(15)/1996

Ing. Călin MARINESCU