Banner exchange !
       
TARIFELE ȘI TAXELE POȘTALE ÎN VIGOARE ÎN TRANSILVANIA ÎN ANUL 1919

      Despre tarifele și taxele poștale care au fost aplicate în Transilvania în anul 1919 s-a scris în mai multe rânduri. Ceea ce rămăsese neelucidat de fiecare dată a fost data de la care au intrat în vigoare tarifele poștale românești.
      Din punct de vedere poștal pentru Transilvania (incluzând Crișana și Maramureșul), anul 1919 a fost un an al trecerii de la administrația poștală ungară la cea română. Dacă la începutul anului funcționa încă poșta ungară cu normele și legislația poștală ungară, în continuare a funcționat poșta română cu normele și legislația poștală românească.

      A.Tarifele și taxele poștale interne
      După administrațiile poștale care au funcționat în Transilvania în anul 1919 se pot diferenția două categorii de tarife și taxe poștale.
      1)Tarifele și taxele poștale ungare
      Chiar dacă în Transilvania poșta a trecut treptat sub administrație românească începând cu 25 ianuarie-1 februarie 1919 (a se vedea articolul cel mai “timpuriu” în această privinț㠓Serviciul poștal în județul Sibiu 1918-1950”, Curierul Filatelic, nr.44/1993), până la data de 25 mai 1919 au fost în vigoare tarifele și taxele poștale ungare din Imperiul austro-ungar valabile de la sfârșitul anului 1918 la paritatea:
      1 filler = 1 ban și 1 koroană= 1 leu.
      Erau în vigoare pentru corespondența destinată în întreg teritoriul eliberat de armata română și teritoriile ungare.
      2)Tarifele și taxele poștale românești
      Într-un interviu de la sfârșitul lunii aprilie 1919 directorul general român al Serviciului telegrafo-poștal din Transilvania ing. Augustin Maior spunea (1, nr.60/27 apr.1919) : “…nu peste mult timp se va introduce și la noi tariful poștal din vechiul regat. Vom primi mărci poștale în acest scop din vechiul regat, dar fiindcă avem și noi un mare stoc de mărci însă, le vom folosi și pe acestea surșarjate...”.
      Printr-o ordonanță dată la 12 mai 1919 (1, nr.76/21 mai 1919) s-a stabilit că în teritoriile eliberate transilvane paritatea monedei românești era:
      1 leu = 2 koroane și 1 ban = 2 filleri
      De la 25 mai 1919 au intrat în vigoare noile tarife poștale românești (1, nr.72/15 mai 1919). Aceste tarife erau cele valabile și în vechiul regat, dar socotindu-se valorile în filleri și coroane, acestea erau dublate datorită noii parități de la 12 mai 1919.
      De la 21 septembrie 1919 (și nu 22 septembrie ca în Banat) au intrat în vigoare noi taxe telegrafice (pentru telegrame) (1, nr.171/21 sept.1919). Spre deosebire de Banat, în Transilvania nu a fost modificat și tariful poștal al cărților poștale ilustrate.
      În Tabelul nr.1 sunt prezentate tabelat tarifele și taxele poștale și telegrafice interne în vigoare în Transilvania în anul 1919.

Tabel nr.1
Tarife și taxe poștale și telegrafice interne 1 ian.-31 dec.1919 (filleri)
Obiectul de corespondență 1 ian.* 25 mai
Scrisoare 20g 15 sau 20 30
Trepte de greutate 20g 5 10
Carte poștală 10 20
Carte poștală ilustrată 10 20
Carte poștală închisă 15 30
Imprimate 50 g 5 6
Hârtii de afaceri 50 g ...  
Probe de mărfuri   10
Jurnale ... La fel
Taxe poștale    
Taxa de recomandare 25 50
Taxa expres ... ...
Taxe telegrafice    
Telegrame ... 16 /1 cuv.**
Minim telegrame ... 2 K
         *În vigoare din anul 1918
         **Pentru telegramele depuse între orele 16.00-21.00 se adăuga o taxă de 2 coroane

      B.Tarifele și taxele poștale externe
      Ca și pentru tarifele și taxele poștale interne, în Transilvania în anul 1919 se pot diferenția două categorii de tarife și taxe poștale externe
      1)Tarifele și taxele poștale ungare
      Până în data de 25 mai 1919 au fost în vigoare tarifele și taxele poștale ungare din Imperiul austro-ungar valabile de la sfârșitul anului 1918 la paritatea:
      1 filler = 1 ban și 1 koroană= 1 leu
      2)Tarifele și taxele poștale românești
      De la 25 mai 1919 au fost introduse noi taxe poștale externe. Acestea erau cele în vigoare în România transformate în filleri la paritatea de:
      1 ban = 2 filleri și 1 leu = 2 koroane
      În Tabelul nr.2 sunt prezentate tabelat tarifele și taxele poștale externe în vigoare în Transilvania în anul 1919.

Tabel nr.2
Tarife și taxe poștale 1 ian.-31 dec.1919 (filleri)
Obiectul de corespondență 1 ian.* 25 mai
Scrisoare 20g 25 50
Trepte de greutate 20g 15 30
Carte poștală 10 20
Carte poștală ilustrată 10 20
Carte poștală închisă 25 50
Imprimate 50 g 5 10
Hârtii de afaceri 50 g 5 10
Jurnale 5 10
Taxe poștale    
Taxa de recomandare 25 50
Taxa expres 25 -

      Bibliografie
      1)Colecția ziarului Patria, Cluj, 1919
      2)Dr.Dan Grecu, Efecte poștale maghiare folosite de către Administrația Română în Banat și Transilvania după 1919, Buletin ABB, nr.3(15)/1996

Ing. Călin MARINESCU