Banner exchange !
       

DIMITRIE C. BUTCULESCU 90 de ani de la moarte

   

      Comemorăm astăzi 90 de ani de la moartea celui ce a fost Dimitrie C. Butculescu, mare filantrop, om politic, de cultură, filolog și poliglot, organizator excelent, filatelist, ziarist, economist, arheolog, fiind apreciat de regele Carol I ca “românul cel mai popular-apostolul patriotismului”.

      Activitatea sa s-a desfășurat pe mai multe planuri: a organizat acțiuni de cinstire a înaintașilor, acțiuni de caritate, a creat obști sătești, a editat trei publicații: Cooperatorul Român, Expozantul și Monitorul Filatelic cu banii proprii, a făcut studii filologice, studiind limbile: getă, dacă, sanscrită, scită, celtă, parthă, khmeră, runică, greaca veche, a întocmit un dicționar de cuvinte: arabe, persane, turce, slavone, mongole, a efectuat studii privind geografia Daciei, a început un dicționar mitologic-religios mistic, a efectuat studii de paleografie românească și sigilografie, a întocmit un repertoar istoric al României, desena cu talent obiectele descoperite în săpăturile arheologice, a compus lucrări pentru pian, a scris muzica pentru câteva foiletoane pe texte scrise de vărul său Ion Bujoreanu, a compus un Marș al Cooperatorilor, a vorbit fluent limbile franceză, italiană, germană, engleză și greacă, avea o colecție filatelică deosebită cu mărci poștale din majoritatea țărilor lumii și făcea schimburi filatelice cu filateliști din multe țări, etc.

      A fost membru fondator, membru onorific, președinte, președinte de onoare, etc. a circa:
      -39 societăți profesionale, printre care amintim: Societatea Geografică Română, Societatea Telegrafo-Poștală, Societatea Gutemberg a tipografilor, Societatea Ortodoxă a femeilor române, Societatea studenților în medicină, Liga aeriană, Liga Unității Naționale, Societatea funcționarilor comerciali, Societatea de economii Floreasca, Societatea institutorilor și institutoarelor, Societatea Unirea a meseriașilor constructori, Societatea Acoperământul Maicii Domnului, Societatea pentru Protecția animalelor, etc.
      -13 societăți culturale, printre care amintim: Socitatea Filatelică, Societatea numismatică română, Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor, Societatea Olympică română, Societatea Enciclopedică, Societatea pentru învățătura poporului român, Societatea Filarmonica, etc.
      -9 societăți cu particare internațională, printre care amintim: Uniunea românilor de peste hotare, Scutul panromânismului, Societe d Etnographie, Alianța științifică universală, Asociația româno-franceză, Societatea Dritta a albanezilor, etc.

      Încă din anul 1881 a pregătit înființarea Societăților Cooperative care va avea loc în 1883, cu scopul de a organiza mutualitatea între meseriași și a dezvolta simțul de asociere. A organizat expozițiile cooperatorilor din București 1883, Iași 1884, Craiova 1887, București 1894 și 1895. Scopul declarat al lui Butculescu era dezvoltarea și înălțarea meseriilor din țară, prin răspândirea spiritului de asociere. Idealul său era crearea unei industrii naționale prin îndrumarea românilor către meserii, în speranța creării unei clase de mijloc puternică.

      Ca filantrop a organizat și parțial sponsorizat o serie de acțiuni de binefacere, dintre care amintim:
      -Serbarea copiilor organizată pentru strângerea de fonduri necesare ajutorării incendiațiilor din Moldova, din 1 și 2 mai 1884
      -Serbarea soc.”Caritatea” pentru incendiații din Fălciu, Neamț, Târgușor, Lespezile, Buimăcești și Bâra, din 29 și 30 mar.1882
      -Serbarea pt. Ajutorarea incendiaților din Botoșani și Piatra din 14 și 15 iunie 1887
      -Serbarea pentru strângerea fondurilor necesare înființării Spitalului pentru tinerii izraeliți din Iași din 18-19 iunie 1888
      -Serbarea pentru seminariștii din Oradea din 1 aprilie 1912
      -Serbarea presei pentru strângerea de fonduri pentru ajutorarea Circului Kremser, care arsese, din 20 ianuarie 1882
      -Balul presei din 8 februarie 1891
și altele câteva.

      Ca om politic a început ca subprefect de Glavacioc din 1871. Apoi din 1884 a fost deputat de Buzău, fiind reales și în anul 1888. În calitate de deputat a ținut mai multe discursuri.

      Pentru serviciile deosebite aduse țării prin activitatea sa în atâtea domenii Dimitrie Butculescu a fost recompensat cu mai multe ordine și medalii:
      -“Steaua României” în grad de cavaler în iulie 1881, “Bene Merenti” clasa I în ianuarie 1888, “Steaua României” în grad de ofițer în ianuarie 1893 și “Coroana României” în grad de comandor în mai 1900.
      Totuși aceste ordine și medalii sunt prea puține față de bogata sa activitate și meritele sale în atâtea domenii. Numele său ar trebui să fie așezat în cartea de onoare a națiunii române.

      După aproape 100 de ani ideile lui Dimitrie C.Butculescu sunt la fel de actuale și astăzi, dar încă nerealizate.

Ing. Călin MARINESCU

   

Galaxia “Cooperație” articol din săptămânalul VIAȚA Cm, nr. 742/ 2 – 8 iunie 2006

Dimitrie C. Butculescu
      Anul acesta, ziua de 3 iunie marchează nouă decenii de la trecerea în eternitate a marelui patriot, om politic, cercetător, cooperator, om de cultură, filantrop și filatelist Dimitrie C. Butculescu. Puțini înaintași au reușit, în 70 de ani de viață, să acopere o asemenea diversitate de preocupări, toate abordate cu intuiția omului de știință, dar și cu dragoste împătimită, pentru tot ce aparține poporului său. Explorările lui în domeniul arheologiei au făcut deja ȘCOALĂ, punctele cu descoperiri atingând numărul de 56. Printre ele, cele aparținând culturilor neolitice Cucuteni și Gumelnița de pe teritoriul României, dar și alte “explorațiuni” în Basarabia, Ucraina, Elveția, Macedonia, Albania, Grecia.
      A fondat numeroase societăți culturale și de caritate sau a participat la înfiinșarea lor.
      Pentru cooperație, Butculescu este mai mult decât un CTITOR și un deschizător de drumuri. Personalității sale îi datorăm înființarea, începând cu anul 1882, a numeroase cooperative, tipărirea cu resurse financiare proprii a ziarului „Cooperatorul Român” (1883), organizarea de mari expoziții cooperatiste la București (1880, 1883, 1894, 1895), Iași (1884), Craiova (1887). Dar, în același timp, suntem datori să ne aducem aminte, cu pios respect și cu recunoștiință, că Dimitrie C. Butculescu a fost cel care, în 1895, a înscris România în circuitul mondial de valori cooperatiste, participând - în calitate de președinte de onoare al Congresului de constituire - la înființarea Alianței Cooperatiste Internaționale (ACI).
      Astăzi, în plină desfășurare a fenomenului globalizării, iar pentru noi, românii, în apropierea aderării la Uniunea Europeană, trebuie să recunoaștem că Butculescu a intuit înaintea timpului său, și nu numai, necesitatea racordării României, prin istoria, tradițiile și realizările sale, la marea familie europeană și mondială.
      „Noi cooperatorii, vom munci pe calea scopului nostru, spre a ridica sus țara lui Mircea și Ștefan. Uneltele și mașinile vor fi armele noastre cele mai scumpe” – spunea Dimitrie C. Butculescu. Timpul însuși pare să-i fi dat dreptate. El a reușit să insufle în rândurile cooperatorilor acel spirit de autodepășire, de dragoste pentru meserie, spre propășirea nașiunii și a țării.
      Cooperația meșteșugărească română, urmând deja un obicei devenit tradiție în ultimii ani, evocă memoria marelui ctitor, cu respect deosebit, iar în data de 3 iunie, va participa, cu o delegație, la comemorarea ce va avea loc la cimitirul Bellu.

ec. Ing. Iulian RUGINĂ