Banner exchange !
       
Comunicarea din data 10.06.2005

      Continuând bunele tradiții filatelice, după o întrerupere de mai bine de 2 ani, Cercul de Studii și Cercetări Filatelice s-a redeschis. Cu îngăduința conducerii Muzeului Național Filatelic, filateliștii se pot întâlni în fiecare miercuri din prima săptămână a fiecărei luni la sediul Muzeului Național Filatelic unde își pot expune lucrările de studii filatelice în fața colecționarilor și iubitorilor de filatelie românească. Cu acordul conferențiarilor reproducem parțial sau integral materialele și comunicările din cadrul Cercului de Studii.

EMISIUNILE POȘTALE JUBILIARE ȘI EXPOZIȚIA GENERALĂ 1906

Ing. Călin MARINESCU

      În continuarea studiilor privind punerea și scoaterea în-din circulație a unor emisiuni de mărci poștale de acum aproape 100 de ani (a se vedea revista "Filatelia" nr.3/2005) sunt prezentate informații nou descoperite despre alte trei emisiuni de mărci poștale din anul 1906, despre care se știau foarte puține lucruri privind data emiterii (a punerii în circulație) și a retragerii lor din circulație, precum și despre geneza lor.
      În Tabelul nr.1 sunt redate datele de punere în circulație (prima zi a emisiunii) pentru cele trei emisiuni de mărci poștale, așa cum au fost prezentate de principalele cataloage ale mărcilor poștale românești și de ultimele ediții ale Catalogului Michel.

Tabel nr.1
Denumirea seriei Brunel 1913 Nămoloiu-Nosca Macaro-vici 45 Konrad 46,47 CMPR 59, 64 CMPR 74 CMPR 84 Michel
25 ani de la proclamarea regatului Iun.-sept. 10 mai 10 mai - - Iun. Iun. Iun.
Carol I 40 ani domnie Iul. 10 mai 10 mai - - Iul. Iul. Iul.
Expoziția Generală 16-18/ 29-31 oct. - - 29-31 oct. 29 oct. 29-31 oct. Oct. 29-31 oct.

      "25 de ani de la Proclamarea Regatului" și "Carol I, 40 de ani de domnie"
      Primele date oficiale despre aceste două serii au fost publicate într-o lucrare a Direcției Generale PTT, unde a fost făcută următoarea mențiune: "Timbrele jubiliare și comemorative au fost valabile pentru francarea corespondenței postale atât în interiorul țării, cât și în UPU și au circulat de la 1 iulie 1906 până la 1 iulie 1907" (1). De asemeni este prezentat un tabel (reprodus mai jos-Tabelul nr.2) cu veniturile obținute din mărcile poștale vândute din cele două emisiuni (cumulat) pe luni.

Tabel nr.2
Lunal Brunel 1913 Venit din mărci vândute (lei)
1906 Iulie 247.221,44
- August 212.916,72
- Septembrie 96.343,04
- Octombrie 179.238,56
- Noiembrie 207.535,13
- Decembrie 247.325,88
1907 Ianuarie 118.984,08
- Februarie 113.286,00
- Martie 139.085,00
- Aprile 121.793,86
- Mai 100.000,00
- Iunie (18 zile) 40.000,00
- Total 1.823.725,64

      Totuși, acest anunt nu poate fi luat în seamă decât orientativ, întrucât informațiile din presa vremii arată că cele două serii au fost puse în circulație anterior datei de 1 iulie 1906 (s.n.).
      Primele informații despre punerea în circulație a emisiunii "Carol I, 40 de ani de domnie" au fost publicate în ziarele "Adevărul" și "Acțiunea conservatoare" din București:
      "Se aduce la cunoștință generală că cu începere de mâine duminică 4(17) iunie a.c., direcția generală a poștelor va pune în circulație timbre speciale comemorative pentru domnia de 40 ani a regelui Carol I" (2, nr.6031/4 iun.1906).
      "Direcția generală a poștelor și telegrafelor va pune în circulație chiar mâine timbre poștale speciale, care vor comemora domnia de 40 ani a M.S.Regelui" (3, nr.27/4 iun.1906).
      În același sens a fost publicat un anunț și în ziarul "Universul":
      "Direcția telegrafo-poștală a înființat un serviciu de telegraf, de poștă și de telefon în interiorul expoziției în propriul pavilion. Biuroul este pus la dispoziția publicului, cu începere de azi duminică 4 iunie, odată cu inaugurarea expoziției. în Pavilion, la serviciul de poștă se găsesc și timbrele poștale jubiliare pentru comemorarea celor 40 de ani de domnie a M.S.Regelui"(4, nr.151/5 iun.1906).
      Se pare că, la fel ca unele emisiuni de binefacere, și emisiunea "Carol I, 40 de ani de domnie" a fost pusă în circulație în cel puțin două etape:
      "Două noi serii de mărci poștale jubiliare vor fi emise în curând. Una din noile mărci va reprezenta o scenă din războiul independenței: întâlnirea M.S.Regelui cu Osman Pașa, după căderea Plevnei și altă casă unde a locuit M.S.Regele pe câmpul de război. Noile mărci poștale vor purta inscripția "Patruzeci de ani de domnie glorioasă" și vor fi de 5, 10, 15 și 25 bani. Unele din aceste mărci au și fost puse în vânzare"(4, nr.160/14 iun.1906). Anunțuri asemănătoare au fost publicate și în alte ziare ale vremii (3, nr.34/13 iun.1906, etc.)
      Direcția Generală PTT din România nu a anunțat la timp pe administrațiile poștale ale țărilor vecine despre punerea în circulație a acestor mărci poștale, ceea ce a creat neajunsuri în circulația poștală a ziarelor românești francate cu mărci poștale jubiliare:
      "De câteva zile pachetele de ziare pe care administrațiunea noastră le trimite depozitărilor din Rusciuc, francate cu mărci jubiliare ne sunt înapoiate de poșta bulgară. Faptul acesta nu poate avea alta explicație decât că direcțiunea poștelor noastre a neglijat să înștiințeze pe direcția poștelor bulgare de emisiunea mărcilor jubiliare"(4, nr.166/20 iun.1906).
      Ziarul "Adevărul" menționa chiar și modul de rezolvare a acestei mici crize:
      "În urma mai multor scrisori primite din Rusciuc, prin care ni se semnala că administrația poștelor bulgare taxează cu porto toate ziarele și scrisorile francate la noi cu timbre din noua emisiune și cercetând la direcția poștelor de la noi, ni se comunică următoarele: D. Stoianovici, directorul general al poștelor bulgare, a făcut cunoscut administrației poștelor noastre printr-o telegramă că domnia sa a dat ordin la toate oficiile poștale pendinte de a socoti valabile aceste timbre pe ziua de 1 iulie stil nou" (2, nr.6040/21 iun.1906).
      Nu s-au găsit informații privind punerea în circulație a celorlalte valori ale emisiunii "Carol I, 40 de ani de domnie", dar aceasta s-a făcut treptat, poate chiar până în luna septembrie așa cum preciza Georges Brunel (7).
      Nici despre emisiunea "25 de ani de la proclamarea Regatului" nu s-au găsit informații clare privind punerea ei în circulație. Doar în anunțul menționat mai sus (4, nr.160/14 iun.1906) se făcea precizarea "Două noi serii de mărci poștale...".
      Retragerea din circulație a celor două emisiuni a putut fi documentată corespunzător.
      Inițial s-a hotărât retragerea din circulație a mărcilor jubiliare pe data de 10/23 mai 1907:
      "La 10 mai s.v. 1907 se retrag din circulație: 40 ani domnie Carol I, 25 ani regat, de binefacere model special Regina Elisabeta, cartea poștală de binefacere leagănul Sf. Ecaterina"(6, nr.9/1907) și "Cu începere de ieri mărcile poștale jubiliare nu mai au valoare, fiind scoase din uz"(4, nr.128/13 mai 1907).
      Ulterior, valabilitatea lor de francare a fost prelungită până la 1/14 iunie 1907:
      "Direcția generală a poștelor face cunoscut spre știința publicului că timbrele poștale jubiliare de 40 ani de domnie a M.S.Regelui și comemorării de 25 de ani de regat vor fi valabile la francarea corespondențelor numai până la 1/14 iunie 1907. De la această dată aceste timbre nu vor mai putea fi întrebuințate la francare și corespondențele care vor purta asemenea timbre poștale se vor trata la destinație ca nefrancate, încărcându-se cu dublul taxei. Aceste timbre se vor primi la oficiile poștale spre preschimbare numai până la 1/14 iulie 1907" (5, nr36/17(30) mai 1907, 4, nr.133/18 mai 1907).
      Analizând datele din Tabelul nr.2 s-a constatat că nu sunt prezentate veniturile obținute în luna iunie 1906, cel puțin pentru emisiunea "Carol I, 40 de ani de domnie", care apărea în vânzare de la 4/17 iunie 1906. Pentru comparație în Tabelul nr.3 au fost reproduse tirajele mărcilor celor două emisiuni jubiliare și numărul mărcilor poștale vândute în toată perioada după lucrarea lui Brunel (7).

Tabel nr.3
Valoare nominală Emisiunea "25 de ani de la Proclamarea Regatului" Emisiunea "Carol I, 40 de ani de domnie"
- Tiraj Mărci vândute Tiraj (buc.) Mărci vândute (buc.)
1 ban 2.500.000 878.700 2.000.000 697.700
3 bani 500.000 401.200 2.000.000 1.310.000
5 bani 2.000.000 1.274.800 2.000.000 1.506.000
10 bani 1.000.000 401.000 2.000.000 953.600
15 bani 1.000.000 820.000 2.000.000 1.712.500
25 bani 400.000 376.300 1.600.000 1.141.200
25 bani eroare - - 800.000 550.000
40 bani 300.000 179.900 1.200.000 720.800
50 bani 300.000 146.200 1.200.000 774.300
1 leu 250.000 64.500 500.000 49.000
2 lei 250.000 12.800 500.000 12.800
Total LEI - 576.898 - 1.665.082

      Totodată Brunel comunică în lucrarea sa că au fost vândute mărci poștale din cele două emisiuni de 2.247.000 lei (de fapt 2.241.980 lei), rezultând o diferență în plus de 423.274,36 lei. Să fi fost această diferență suma încasată pentru mărcile vândute în cursul lunii iunie 1906 ?
      Mențiunea, că cele două emisiuni ar fi fost în vânzare în luna iunie 1907 timp de 18 zile și nu 14, așa cum se precizează în anunțul de mai sus, nu este corectă.

      Expoziția Generală
      Primele informații care s-au putut găsi până acum despre tipărirea mărcilor poștale dedicate Expoziției 1906 au fost cele publicate în luna septembrie 1906:
      "D.dr.Ostrogovici, șef lucrări la institutul chimic și N.Theodorescu, șeful fabricii de timbre, asistați de d.C. Stengel, șeful secțiunei, au dispus la începerea tipăririi mărcilor poștale pentru expoziție. Numărul acestor mărci va fi de 350.000, astfel repartizate: 100.000 cu valoarea de 5 bani, având cadrul verde, 100.000 cu valoarea de 10 bani, având cadrul roșu, ambele având emblema "țăranul la plug" tipărit în negru, 50.000 cu valoarea de 1 leu 50 bani, având cadrul violet, 50.000 cu valoarea de 2,50 lei, având cadrul galben, ambele având emblema în negru "Regele călare", 50.000 cu valoarea de 3 lei, având cadrul brun, emblema în negru, cu emblema "Regina scriind"" (4, nr.260/22 sept.1906).
      Tipărirea acestor mărci a fost mai dificilă decât se așteptau autoritățile:
      "Mărcile poștale ale expoziției încă nu au apărut din cauza greutății cu care se imprima. Tiparul va fi probabil terminat la 1 noiembrie "(4, nr.267/29 sept.1906).
      Totuși toate greutățile au fost învinse și:
      "Timbrele expoziției vor apărea cu siguranță săptamâna aceasta" (4, nr.271/3 oct.1906).
      Prima zi a emisiunii a fost 16/29 octombrie 1906:
      "Se aduce la cunoștință generală că pe ziua de 16/29 octombrie 1906 se vor pune în circulație timbre poștale speciale cu vederi din Expoziția Generală Română. Aceste timbre sunt de valorile următoare: De 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 75 bani, 1 leu 50, 2,50 și 3 lei și se vor vinde publicului numai la oficiul telegrafo-poștal din interiorul expoziției"(5, nr.160/14/27 oct.1906, anunț nr.48.138/26 s.n. oct.1906, 4, nr.283/15 oct.1906).
      Retragerea din circulație a emisiunii s-a făcut după numai trei zile de valabilitate de francare (perioadă de timp care ar fi dat naștere unui adevărat scandal în zilele noastre):
      "Se aduce la cunoștință generală că pe ziua de 19 octombrie s.v. 1906 se retrag din circulație timbrele poștale speciale cu vederi din expoziția generală română, care se vând numai la oficiul telegrafo-poștal din interiorul expoziției" (5, nr.162/18/31 oct.1906, anunț nr.48.571/30 oct.1906, 4, nr.287/19 oct.1906).
      Mărcile poștale au putut fi folosite numai la francarea corespondenței interne. Se pare că aceste mărci au fost vândute la valoarea lor nominală și după retragerea lor din circulație, până la 1/14 noiembrie 1906:
      "A.S.Principele Carol a cumpărat de la oficiul poștal din expoziție 30 de serii din mărcile Expoziției pentru colecțiunile palatului. Tot cu această ocazie anunțăm că până la sfârșitul lunii Octombrie prețul lor se va menține la valoarea reală" (4, nr.289/21 oct.1906).
      În Tabelul nr.4 sunt prezentate centralizat datele nou identificate de punere și de retragere în-din circulație a emisiunilor prezentate mai sus.

Tabel nr.4
Denumirea seriei Serie sau valori serie Data punerii în circulație (Prima zi a emisiunii) Data retragerii din circulație
Carol I 40 ani domnie 5, 10, 15, 25 bani 4/17 iun.1906 1 / 14 iun.1907
- 1, 3, 40, 50 bani,1 leu, 2 lei .....1906 1 / 14 iun.1907
- 25 bani (albastru) .....1906 1 / 14 iun.1914
25 ani de la proclamarea regatului Serie .....1906 1 / 14 iun.1907
Expoziția Generală Serie 16 / 29 oct.1906 19 oct./1 noe.1906

      Și pentru acest articol trebuie de făcut mențiunile că data apariției ziarelor în anul 1906 era trecută după stilul vechi și că în toate ziarele vremii, atunci când se menționa în text "azi" era vorba de fapt de ziua precedentă datei apariției ziarului, fiind ziua când era redactat ziarul, iar "mâine" era dată apariției ziarului.
      Toate ilustrațiile au fost reproduse prin amabilitatea dlui.ing.Chris Trevers din Australia după piese din colecția domniei sale.

      Bibliografie
      1)Dare de seama asupra mersului serviciului de PTT de la 1 apr.1905 până la 1 apr.1907, București, 1907, pagina 301
      2)Colecția ziarului Adevărul, București, 1906
      3)Colecția ziarului Acțiunea conservatoare, București, 1906
      4)Colecția ziarului Universul, București, 1906-1907
      5)Monitorul Oficial al României, București, 1906-1907
      6)Buletin Telegrafo-Poștal, București , 1906-1907
      7)Georges Brunel, Les Timbres du Royaume de Roumanie, Paris, 1913

      Fig.1, 1a. Scrisoare expediată de la București la Viena în luna octombrie 1906. Tariful de 25 bani scrisoare externă simplă a fost realizat dintr-un splendid bloc de 16 mărci poștale de 1 ban "Carol I, 40 ani domnie" lipite pe spatele plicului și două mărci de 1 ban "25 ani de la Proclamarea Regatului" și una de 1 ban și două de 3 bani "Carol I, 40 ani domnie" lipite pe fața plicului.
fig. 1, fig. 1a

      Fig.2 Scrisoare recomandată expediată de la Iași-Gară spre Berlin în luna februarie 1907. Tariful poștal de 50 bani a fost realizat prin lipirea unei mărci poștale de 50 bani "Carol I, 40 ani domnie" pe fața plicului.
fig. 2

      Fig.3, 3a Scrisoare recomandată expediată din Buștenari spre Viena în luna ianuarie 1907. Tariful poștal de 50 bani a fost realizat prin lipirea unei mărci poștale de 25 bani "25 ani de la Proclamarea Regatului" pe fața plicului și una de 15 bani și două de 5 bani "Carol I, 40 ani domnie" pe spatele plicului.
fig. 3, fig. 3a

      Fig.4 Scrisoare recomandată expediată de la București la Viena în luna decembrie 1906. Tariful poștal a fost realizat prin lipirea a două mărci poștale de 25 bani "25 ani de la Proclamarea Regatului" pe fața plicului.
fig. 4

      Fig.5 Scrisoare recomandată expediată de la București la Viena în luna decembrie 1906. Tariful poștal a fost realizat prin lipirea a două mărci poștale de 25 bani "Carol I, 40 ani domnie" pe fața plicului.
fig. 5