Banner Exchange
Home
Prezentare-F.F.R.
Manifestari
Media-presa
Info-utile
E-mail
24ian.1999-3 feb.2005
Contribuții pentru un catalog specializat “ROMÂNIA”

1.EMISIUNILE DE BINEFACERE 1906-1907

      În anii 1906-1907 au fost emise cinci serii de mărci poștale de binefacere a câte patru mărci fiecare, care au fost vândute cu suprataxă în folosul unor societăți de binefacere patronate de regina Elisabeta, soția regelui Carol I. Deși au trecut aproape o sută de ani de la emiterea lor, se știu foarte puține lucruri privind data emiterii (a punerii în circulație) și a retragerii lor din circulație, precum și despre geneza lor. Puținele cataloage publicate sporadic până în prezent dau informații foarte sumare și de multe ori contradictorii. De cele mai multe ori se preiau de la un catalog la altul date greșite.
      O problemă care se repetă este redarea datelor fără a diferenția cele două calendare: iulian (stilul vechi-folosit de populație) / gregorian (stilul nou-folosit de poștă) sau folosirea lor greșită, ceea ce a dus la multe inexactități.

      1.Punerea în circulație
      În Tabelul nr.1 sunt redate datele de punere în circulație (prima zi a emisiunii) pentru cele cinci emisiuni de mărci poștale, așa cum au fost prezentate de principalele cataloage ale mărcilor poștale românești și de ultimele ediții ale Catalogului Michel.

Tabel nr.1
Denumirea seriei Brunel 1913 Nămoloiu-Nosca’38 Murea 1938 Macaro-vici 45 Konrad 1947 CMPR 59, 64 CMPR 74 CMPR 84 Michel ‘80,‘96
Torcătoarea 31 dec. 1905/13 ian.1906 1905/ 1906 - 13 ian. 13 ian. s.n. 1/13 ian. 1/14 ian. Ian. 1/14 ian.
Țesătoarea 20 feb. /5 mar. 1905/ 1906 5 mar. 5 mar. 5 mar. 5/17 mar. 4/17 mar. Mar. 4/17 mar.
Mama răniților 25 feb. /10 mar. 1905/ 1906 Încep. Mai 10 mar. 10 mar. 10/23 mar. 10/23 mar. Mar. 10/23 mar.
Îngeri 22 sept./5 oct. 1905/ 1906 Oct. 5 oct. - - 22 iul./4 aug. Aug. 22 iul./4 aug.
Obolul Ian. - Încep. Ian. - - - Ian. Ian. Ian.

      “Torcătoarea”
      Literatura filatelică a timpului precizează că prima serie de binefacere a apărut înainte de Crăciun (1). Această punere în circulație este confirmată și de presa timpului:
      “Cu începere de azi 24 decembrie 1905, se pun în circulație timbre poștale cu valoare poștală de 3 și 5 bani, care se vor vinde publicului în folosul societăților de binefacere “Policlinica” și “Țesătoarea”, de sub înaltul patronaj al M.S.Reginei”. (2, nr.354/25 dec.1905).
      Documentele poștale publicate atestă aceeași dată de punere în circulație pentru primele două valori ale seriei:
      “Fac cunoscut că s-a pus în circulație, cu începere de astăzi, timbre poștale de binefacere, în valoare poștală de 3 bani, cărămiziu închis și de 5 bani verzi, care se vor vinde publicului în folosul societăților de binefacere “Policlinica” și “Țesătoarea”, cele de 3 bani cu 10 bani și cele de 5 bani cu 15 bani. Corespondențele francate cu astfel de timbre poștale sunt valabile numai pentru serviciul intern”(Circulara nr.1098 din 6 ian.1906, 3, nr.3-4/1-15 feb.1906).
      Celelalte două valori ale seriei au fost puse în circulație câteva zile mai târziu:
      “Vă aduc la cunoștință că, pe lângă timbrele poștale de binefacere, de valoare poștală de 3 și 5 bani, care se vând doritorilor cu 10 și 15 bani, se mai pun în circulație timbre poștale de același fel, de valoare poștală de 10 și 15 bani, care se vor vinde publicului doritor, cele de 10 bani cu 20 bani și cele de 15 bani cu 25 bani, în folosul societăților de binefacere “Policlinica” și “Țesătoarea”. Toate aceste timbre sunt valabile la francare pe valoarea lor poștală numai pentru corespondențele interne”(Circulara nr.1376 din 11 ian.1906, 3, nr.3-4/1-15 feb.1906).
      Se poate deduce astfel că emisiunea “Torcătoarea” a fost pusă în circulație în două tranșe: pe 24 dec.1905/6 ian.1906 valorile de 3 și 5 bani și la o dată ulterioară, probabil 29 dec.1905/11 ianuarie 1906 valorile de 10 și 15 bani.
      Succesul de care s-a bucurat prima emisiune de mărci poștale de binefacere a dus la comandarea unui nou tiraj:
      “Direcțiunea Generală PTT a comandat un nou stoc de mărci din emisiunea mărcilor de binefacere, puse în vânzare în profitul societății de binefacere “Policlinica Elisabeta” și “Țesătoarea”, deoarece stocul disponibil e aproape epuizat. Noua comandă prevede un transport de 50.000 mărci. În ultimele zile s-au pus în vânzare și celelalte categorii de mărci, de toate prețurile. Până acum sunt în vânzare numai mărcile de 3, 5 și 10 bani” (2, nr.357/31 dec.1905).
      Mărcile poștale de binefacere au putut fi folosite numai la francarea corespondenței interne la valoarea lor nominală, dar se puteau lipi și pe corespondența externă, dacă acesta era francată cu alte mărci poștale:
      “Timbrele de binefacere, deși nu sunt valabile decât în țară, pot fi însă lipite pe corespondențele cu străinătatea cu condiția ca, pe lângă acest timbru de binefacere să fie francate și cu timbrul legal”(2,nr.1/1 ian.1906).
      Un splendid plic francat cu emisiunea “Torcătoarea” și cu trei mărci uzuale “Spic de grâu” (care acopereau tariful poștal extern) expediat spre Budapesta a fost prezentat de cercetătorul Răzvan Radu Popescu în revista “Filatelia”, nr.11/1994...

      “Țesătoarea”
      “Mama răniților”
      Cele două serii de mărci poștale au fost puse în circulație în aceeași zi (19 feb./4 mar.1906):
      “Ieri s-au pus în vânzare celelalte 2 tipuri de mărci de binefacere emise în folosul societăților “Policlinica” și “Țesătoarea”. Mărcile se vând cu 10, 15, 20 și 25 bani, având valoarea de 3, 5, 10 și 15 bani. Primul tip din aceste mărci reprezintă pe M.S.Regina torcând; jos marca poartă inscripția “Dumnezeu să ne ducă mâna, Elisabeta”. Al doilea tip reprezintă pe M.S.Regina țesând și poartă inscripția “Viitorul țării îl toarce femeia, Elisabeta”, al treilea tip reprezintă pe M.S.Regina îngrijind un bolnav; acest tip poartă inscripția “Rane legate și lacrimile șterse, Elisabeta”. Câteșitrelele tipuri de mărci sunt valabile pentru francarea corespondenței interne pe valoarea lor poștală (2, nr.50/21 feb.1906).
      Toate emisiunile de mărci poștale de binefacere au avut un mare succes în rândul publicului filatelist sau nu, format în principal din doamne din înalta societate, care compuneau societățile de binefacere și care se întreceau în cumpărarea acestor mărci, sporind astfel fondurile societăților lor:
      “Timbrele de binefacere care s-au pus în circulație de către direcția poștelor în folosul societăților “Țesătoarea” și “Policlinica Regina Elisabeta” au avut mare succes. S-au vândut aproape 2/3 din întreaga emisiune... Sunt 12 feluri de timbre și toate 12 costă 2 lei și 10 bani.”(2, nr.81/24 mar.1906).

      Îngeri
      Și mărcile poștale ale acestei emisiuni au fost puse în circulație cel puțin în două tranșe: prima în jurul datei de 3/16 august 1906 și următoarea la o dată necunoscută încă:
      “Pentru corespondențele interne, se vor pune în circulație timbre poștale cu valoarea poștală de 3, 5, 10 și 15 bani, care se vor vinde publicului cu 10, 15, 20 și 25 bani, prisosul fiind în folosul societăților de binefacere din țară puse sub înalta ocrotire a M.S.Regina Elisabeta. Aceste timbre poștale s-au executat en după un desen făcut de însăși M.S.Regina, de către renumita casă Bradbury-Wilkinson din Londra și se vor pune în circulație treptat cu sosirea lor. Deocamdată se pun la dispoziția publicului timbrele de culoare roșie, pe valoarea poștală de 10 bani, care se vor vinde de toți debitanții cu 20 bani”(2, nr.212/5 aug.1906).

      Obolul
      Ultima emisiune de mărci poștale de binefacere a fost pusă în circulație în ajunul Crăciunului 1906, probabil în ziua de 23 decembrie 1906 / 5 ianuarie 1907, dată la care a avut loc o mare serbare a Societății “Obolul”, la care a participat și regina Elisabeta:
      “Direcția generală a poștelor a pus în circulație cu ocazia sărbătorilor timbre de binefacere. E cea mai nimerită ocazie pentru public a contribui pentru societățile de binefacere, punând pe corespondența de sărbători timbre de acestea, care cuprind un desen făcut de M.S.Regina și diferite inscripții”(2, nr.354/25 dec.1906)

      2.Retragerea din circulație
      Din informațiile care au putut fi găsite până în prezent, rezultă că toate cele cinci emisiuni de binefacere au fost retrase din circulație pe data de 10/23 mai 1907:
      “La 10 mai s.v. 1907 se retrag din circulație: 40 ani domnie Carol I, 25 ani regat, de binefacere model special Regina Elisabeta, cartea poștală de binefacere leagănul Sf. Ecaterina”(3, nr.9/1907).
      P.Murea în lucrarea sa (4) preciza ca dată de retragere din circulație a emisiunilor de binefacere 15 iunie 1907, dar multe informații prezentate în lucrarea sa sunt incorecte.
      Cercetătorul Brunel menționează pentru emisiunea “Torcătoarea” existența unui decret-lege care ar fi prelungit perioada de valabilitate de francare pânâ la 13 iunie s.n. 1907 (5). Totuși un asemenea decret-lege nu a fost găsit și există doar un anunț de prelungire a perioadei de francare numai pentru mărcile poștale jubiliare și comemorative, nu și pentru cele de binefacere. De altfel, nici punerea în circulație a mărcilor poștale, nici retragerea lor din circulație nu se făcea prin decrete-lege, ci prin hotărâri ale Direcției Generale PTT, publicate sub formă de anunțuri în presa vremii sau, mai rar, în “Partea neoficial㔠a Monitorului Oficial al României.

      În Tabelul nr.2 sunt prezentate centralizat datele nou identificate de punere și de retragere în-din circulație a emisiunilor prezentate mai sus.

Tabel nr.2
Denumirea seriei Valori serie Data punerii în circulație (prima zi a emisiunii) Data retragerii din circulație
Torcătoarea 3, 5 bani 24 dec.1905 / 6 ian.1906 10 /23 mai 1907
  10, 15 bani 29 dec.1905 / 11 ian.1906 10 /23 mai 1907
Țesătoarea 3, 5, 10, 15 bani 19 feb./4 mar.1906 10 /23 mai 1907
Mama răniților 3, 5, 10, 15 bani 19 feb./4 mar.1906 10 /23 mai 1907
Îngeri 10 bani ~3/16 aug.1906 10 /23 mai 1907
  3, 5, 15 bani .....................1906 10 /23 mai 1907
Obolul 3, 5, 10, 15 bani ~23 dec.1906 / 5 ian.1907 10 /23 mai 1907

      Mai trebuie de făcut două mențiuni:
      -data apariției ziarului “Universul” era trecută după stilul vechi
      -în toate ziarele apărute până în jurul anului 1960, atunci când se menționa în text “azi” era vorba de fapt de ziua precedentă datei apariției ziarului, fiind ziua când era redactat ziarul, iar “ieri” era cu două zile în urma datei apariției ziarului.

      Bibliografie
      1)Revista “Le Moniteur Philatelique”, București, nr.3/20 aprilie 1906
      2)Colecția ziarului Universul, București, 1905-1907
      3)Buletin Telegrafo-Poștal, București , 1905-1907
      4)P.Murea, Istoricul timbrelor poștale românești, Timișoara, 1938
      5)Georges Brunel, Les Timbres du Royaume de Roumanie, Paris, 1913
Home
Prezentare-F.F.R.
Manifestari
Media-presa
Info-utile
E-mail