EROARE!!!... Nu se poate conecta la server."); mysql_select_db("gb_ffr") or die ("EROARE!!!... Nu se poate conecta la baza de date."); //startam sesiune session_start(); //primim valori de la formularul de autentificare $usr=$_POST["user"]; $pas=$_POST["pass"]; $ip_u=$_POST["ipu"]; //detectarea IP-ului in pagina de guestbook $ipg = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //facem selectie $select_count="SELECT * FROM security"; $select_user="SELECT * FROM security WHERE user like '%$usr%'"; $select_pass="SELECT * FROM security WHERE pass like '%$pas%'"; $select_ip_u="SELECT * FROM security WHERE ip like '%$ip_u%'"; $select_ipg="SELECT ip FROM security WHERE ip like '%$ipg%'"; //interogam baza de date $query_count=mysql_query($select_count); $query_user=mysql_query($select_user); $query_pass=mysql_query($select_pass); $query_ip_u=mysql_query($select_ip_u); $query_ipg=mysql_query($select_ipg); //numaram randuri $numrows_count=mysql_num_rows($query_count); $numrows_user=mysql_num_rows($query_user); $numrows_pass=mysql_num_rows($query_pass); $numrows_ip_u=mysql_num_rows($query_ip_u); $numrows_ipg=mysql_num_rows($query_ipg); //numaram inregistrarile din BD $total_inreg = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) as Num FROM tbl_def"),0); $total_inregTEMP = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) as Num FROM tbl_temp"),0); $total_inregDEF = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) as Num FROM tbl_def"),0); ?> Federatia Filatelica Romana - Cartea de onoare
Home
Prezentare-F.F.R.
Manifestari
Media-presa
Info-utile
E-mail
Secțiunea de administrare"; if ($total_inregTEMP>0) { if ($total_inregTEMP==1) { echo "
".$total_inregTEMP." ÎNREGISTRARE !!!..."; } else { echo "
".$total_inregTEMP." ÎNREGISTRĂRI !!!..."; } } else { echo "
NICI O ÎNREGISTRARE"; } } ?>
"; while($fetch=mysql_fetch_array($query) and list($datee)=mysql_fetch_row($sql_query)) { $nr++; if($c%2==0) $culoare="#F0FFFF"; else $culoare="#FFFFD9"; echo ""; $c++; } //Construirea link-urilor catre pagini echo ""; ?>
Click aici pentru a scrie în cartea de onoare!
Click here to sign the guestbook!
Contact webmaster
Nu există nici o înregistrare!
".$nr."
".$fetch{datai}. "
".$fetch{nume}." din ".$fetch{tara}."
\"".$fetch{nume}."'s

  "; $incercare = $fetch[comentariu]; $smiley=array(':D' => 4,11 => ':*'); $ceva=strstr($incercare,":D"); $cauta=array_search($ceva,$smiley); if ($cauta) { $incercaree=str_replace(':D','',$incercare); echo $incercaree; } else echo $incercare; echo "
 
"; if($total_pag>1) { //Construirea link-ului anterior if($page > 1) { $prev = ($page - 1); echo "<<Înapoi "; } echo "Page: "; if ($total_pag > 10) { if ($page < 5) { $start = 1; $stop = 10; } elseif ($total_pag - $page < 5) { $start = $total_pag - 9; $stop = $total_pag; } else { $start = $page-4; $stop = $page+5; } if ($start <> 1) echo " ... "; for($i = $start; $i <= $stop; $i++) { if(($page) == $i) { echo "$i "; } else { echo "$i "; } } if ($stop <> $jml_page) echo " ... "; echo "of $total_pag "; } else { for($i = 1; $i <= $total_pag; $i++) { if(($page) == $i) { echo "$i "; } else { echo "$i "; } } } //Construirea link-ului urmator if($page < $total_pag) { $next = ($page + 1); echo "Înainte>>"; } } echo "

Home
Prezentare-F.F.R.
Manifestari
Media-presa
Info-utile
E-mail