Inaugurarea Muzeului Național Filatelic

      Muzeul Național Filatelic este o instituție culturală a cărei misiune este de a promova cunoașterea și înțelegerea lumii întregi prin studierea timbrelor, a scriisorilor sau a altor mijloace de comunicare prin poștă.
      Din punct de vedere etimologic, termenul "filatelie" datează din anul 1864, provenind din contopirea lui "philos" cu "atelia". Rezultatul a fost acest cuvânt având semnificația de "dragostea de lucruri libere de taxe".
      Muzeul are sediul în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Muzeului Național de Istorie a României. Clădirea concepută în stil neoclasic este realizată după planurile arh. Al. Săvulescu. Poșta centrală a orașului a funcționat aici până în anul 1970, când au început lucrările de renovare a clădirii și de amenajare a muzeului. Timp îndelungat, Direcția Generală a Telegrafelor și Poștelor a făcut demersuri pentru înființarea unui muzeu poștal, dar abia în jurul anului 1891 înființează un muzeu poștal, care este prezentat pentru prima oară publicului cu ocazia Expoziției Generale din 1906, când renumitul arhitect Grigore Cerchez, directorul general al Poștelor din acea vreme, construiește, în incinta parcului expozițional, un vechi han de poștă în care au fost expuse piese de istorie poștală și timbrele Direcției Generale a Poștelor și Telegrafelor. Existența acestuia a fost însă de scurtă durată. Anul 2004 este anul renașterii acestei instituții prin dorința, stăruința, bunăvoința și eforturile celor apropiați filateliei și poștei.
      Muzeul Național Filatelic ocupă peste 600 mp și permite, în cele trei săli de expunere, celor pasionați de filatelie și obiecte poștale să admire o parte din tezaurul Poștei Române.

Galerie de imagini