Banner Exchange
Home
Prezentare-F.F.R.
Manifestari
Media-presa
Info-utile
E-mail

CENZURA PUBLICAȚIILOR FILATELICE UNGARE ȘI GERMANE
SOSITE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1919-1940


      După terminarea primului război mondial și formarea României Mari prin reunirea aproape a tuturor pământurilor strămoșești românești, România era înconjurată de țări cu mari tendințe revanșarde. URSS, Ungaria, Bulgaria, cât și emisarii lor din Germania, SUA, Cehoslovacia, etc., încercau printr-o puternică propagandă bolșevică, iredentistă și șovină să destabilizeze situația din România pe toate căile. În toată perioada dintre cele două războaie mondiale România a trebuit să contracareze această propagandă, introducând o severă cenzură a publicațiilor (reviste, ziare, cărți, etc.) care intrau în țară.
      În lucrarea “Cenzura poștală militară în România 1914-1940”(1) au fost prezentate pe larg principalele aspecte ale cenzurii poștale și a publicațiilor externe sosite în România în această perioadă. Cenzura publicațiilor FILATELICE sosite în România a constituit un caz particular.
      a)Cenzura publicațiilor filatelice ungare
      Începând din anul 1919 și până în 1940, cu scurte întreruperi, toate publicațiile sosite din Ungaria, inclusiv cele filatelice, au fost supuse cenzurii române. Nu au fost identificate ordine speciale privind interzicerea intrării și răspândirii în țară a anumitor publicații filatelice ungare.
      În Arhivele Militare Române (2) s-au găsit însă două numere pe anul 1920 din revista filatelică ungar㠓Debreczen”. Aceste reviste, care trecuseră inițial de cenzură, au fost predate Postului de cenzură Timișoara de către filatelistul Urmeny, pentru interzicerea pe viitor a intrării în România a unor astfel de materiale. Acesta a semnalat un articol calomnios la adresa armatei române inclus în aceste reviste. Astfel se spunea că un ofițer român ar fi vrut să dea spre vânzare dirigintelui poștal din Debrețin mărci poștale “Ocupația română în Ungaria” cu supratipar falsificat și că dirigintele poștal ar fi refuzat.
      b)Cenzura publicațiilor filatelice germane
      Tot cu începere din anul 1919 publicațiile germane, inclusiv cele filatelice au fost supuse cenzurii române. Până în anul 1931 nu s-au identificat ordine speciale privind interzicerea intrării și răspândirii în țară a anumitor publicații filatelice germane.
      Ordinul poștal circular nr.187940 din 27 octombrie 1931, stipula (3, nr.21/1931):
      “Direcția Presei și a Informațiilor, pe lângă Președinția Consiliului de Miniștri, a prohibit la intrarea și răspândirea în țară a publicației filatelice germane “Illustriertes Briefmarken Journal” ce apare la Leipzig în editura Senf.
      Vă rog a lua măsuri ca această publicațiune să nu fie predată la destinație, dispunând totodată să fie trecută în lista de prohibițiuni No.1, publicată în Buletinul PTT nr.15 din 1930”.
      Un nou ordin poștal circular, nr 42084 din 2 martie 1932, stipula (3, nr.5/1932) :
      “Vă rugăm să luați măsuri și notele respective în sensul că numai revista filatelic㠓Illustriertes Briefmarken Journal” ce apare la Leipzig este prohibită, iar “Catalogul ilustrat de mărci”, editat de aceeași firmă Gebr. Senf este liber la intrare și răspândire în țară”.
      Până spre sfârșitul anului 1940 nu a mai fost găsit nici un alt ordin circular care să se refere la cenzurarea sau necenzurarea revistei filatelice “Illustriertes Briefmarken Journal”. Cum spre sfârșitul anului 1940 au fost încheiate acorduri de strângere a legăturilor cu Germania se poate presupune că cenzurarea revistei filatelice germane a fost sistată.
      În Biblioteca Federației Filatelice Române din București, grație donației Dengel, se află colecția revistei “Illustriertes Briefmarken Journal”, inclusiv anii 1930-1932. Răsfoirea numerelor acestei reviste nu a putut evidenția clar cauza care a determinat oprirea intrării sale în România. Revista descria noile serii de mărci străine și românești, se făceau oferte de mărci poștale (printre care și Ocupația germană în România), etc. Poate doar un articol “Un nou scandal românesc ?”, privind distribuirea seriilor uzuale Carol II să fi supărat autoritățile române, care au interzis intrarea revistei în țară.
      Este posibil ca lista publicațiilor prohibite a intra și a fi răspândite în România să cuprindă și alte reviste filatelice ungare și germane, care nu au putut fi identificate încă.
      Perioada 1919-1940 a reprezentat, din informațiile descoperite până în prezent, cea dintâi perioadă de cenzurare a publicațiilor filatelice sosite în România.

      Bibliografie
      1)Călin Marinescu, Cenzura poștală militară în România 1914-1940, București, 2004
      2)Arhivele Militare Române - Pitești , Fond nr.1695, Dosar nr.84
      3)Buletinul PTT, București, 1930-1940

Articol publicat în Filatelia nr.10/2004
Ing. Călin MARINESCU
Home
Prezentare-F.F.R.
Manifestari
Media-presa
Info-utile
E-mail