Banner Exchange
Home
Prezentare-F.F.R.
Manifestari
Media-presa
Info-utile
E-mail

EXTRASE DIN STATUTUL FEDERATIEI FILATELICE ROMÂNE

Dictionar de termeni:
F.F.R. = Federatia Filatelica Romana;
F.I.P. = Federatia Internationala de Filatelie;
F.E.P.A. = Federatia Asociatiilor Filatelice Europene;
F.I.S.A. = Federatia Internationala de Studii Aerofilatelice;
F.I.P.O. = Federatia Internationala de Filatelie Olimpica.
Asociatie filatelica = grupare de persoane fizice (asociatii, societati, cluburi, cercuri etc.) care a dobandit personalitate juridica in conditiile legii;

Federatia Filatelica Româna este o organizatie nelucrativa care reuneste asociatiile filatelice cu personalitate juridica din România.
Federatia Filatelica Româna este continuatoarea tuturor asociatiilor si societatilor filatelice existente in România Incepând cu anul 1891, când s-a constituit prima Societate Filatelica Româna si este persoana juridica in conditiile legii.
F. F. R. este reprezentanta unica a filatelistilor si a tuturor membrilor afiliati in fata Federatiei Internationale de Filatelie, a Federatiei Asociatiior Filatelice Europene, Federatiei Internationale de Studii Aerofilatelice, Federatiei Internationale de Filatelie Olimpica, a organizatiilor filatelice nationale afiliate la acestea, precum si a altor organizatii nationale si internationale.
In calitate de membra a F. I. P., F. E. P. A., F. I. S. A., F. I. P. O. si a altor asemenea organizatii internationale, Federatia Filatelica Româna, ca urmare a afilierii, continua sa-si pastreze calitatea de membra a acestora, recunoaste statutele lor si actioneaza in conformitate cu acestea.
Sediul Fededratiei Filatelice Române este in Bucuresti, sectorul 1, str. Boteanu, nr. 6.
Federatia Filatelica Româna indeplineste, cu precadere, un act de cultura si are ca obiectiv principal, in sensul cel mai larg, promovarea filateliei românesti si a traditiilor acesteia la nivel national si international.

Federatia Filatelica Româna cuprinde urmatoarele categorii de membri:
a) membri afiliati;
b) membri de onoare.
Organele de conducere ale Federatiei Filatelice Române sunt:
a) Congresul F.F.R., organ suprem de conducere;
b) Conferinta nationala;
c) Comitetul Director, care are in subordine nemijlocita Secretariatul general, comisiile de specialitate, redactia revistei "Filatelia", colectivul editorial si alte organe ajutatoare;
d) Biroul Executiv al Comitetului Director.
Congresul alege o data la patru ani Comitetul Director format din:
a) Presedintele Federatiei;
b) Secretarul general.
c) 15 membri, din care un minimum de 7 membri dintre candidatii propusi de asociatiile afiliate F. F. R. sunt numiti de Presedintele ales;
d) din cei 15 membri ai Comitetului Director se aleg, la propunerea Presedintelui, un numar de 5 Vicepresedinti - dintre care cel putin 3 vor fi din Bucuresti - ce alcatuiesc, impreuna cu Secretarul general, Biroul Executiv al Comitetului Director al Federatiei.
Conferinta nationala se convoaca anual, in cursul trimestrului I, de catre Biroul Executiv al Comitetului .
Presedintele Federatiei Filatelice Române este ales pentru un mandat de 4 (patru) ani de Congresul F. F. R.
O persoana poate Indeplini functia de presedinte al F. F. R. maximum 2 (doua) mandate succesive de câte 4 (patru) ani.
Secretariatul general al Federatiei este organul de administratie curenta a acesteia si isi exercita atributiile in subordinea directa a presedintelui.
Comisiile de specialitate ale F. F. R. sunt organe consultative, de indrumare, propaganda si de expertiza si lucreaza sub indrumarea nemijlocita a unui vicepresedinte sau membru al Comitetului Director, in concordanta cu programele aprobate de acesta.

Federatia Filatelica Româna organizeaza urmatoarele manifestari filatelice:

a) expozitii;
b) "Ziua marcii postale românesti";
c) "Ziua filatelistului";
d) alte manifestari filatelice (conferinte, simpozioane, târguri etc.).
"Ziua marcii postale românesti" si "Ziua filatelistului" sunt marci inregistrate, ca activitati proprii ale F. F. R. si nu se vor putea desfasura sub egida altor autoritati.
Federatia organizeaza expozitii la nivel national sub patronajul sau auspiciile sale, precum si expozitii bilaterale sau multilaterale internationale, in colaborare cu federatii afiliate la F. I. P. si F. E. P. A.
La expozitiile organizate de Federatia Filatelica Româna pot participa :
a) membrii asociatiilor afiliate ;
b) membrii organizatiilor nationale filatelice afiliate la F. I. P., F. E. P. A., F. I. S. A., si F. I. P. O;
Participarea la expozitiile internationale organizate de F. I. P., F. E. P. A., F. I. S. A si F. I. P. O. se aproba de Comitetul Director al F. F. R.
Statutul a fost aprobat de Congresul Fededratiei Filatelice Române din 17 - 18 septembrie 2000.
Home
Prezentare-F.F.R.
Manifestari
Media-presa
Info-utile
E-mail