Banner exchange !
       
17 iunie 2005 - Lansarea cărții
"Evocări din Istoria Filateliei Craiovene"
scrisă de dl. V. Berezovschi


      ...Craiova a fost încă de la începuturi un puternic centru filatelic. Aici au activat cunoscuți filateliști, cum ar fi frații Costică și Petre Câncea, L. Turtureanu, C. R. Geblescu, Constantin Țenovici, Dumitru Pașșalega, Alfred Nicolau, Silviu Iser, Constantin Iulian, Alexandru Săceanu, Ioan Ciolac, Gheorghe Văduva, Andrei Potcoavă și mulți alții. Dintre cei tineri se remarcă astăzi un triumvirat celebru compus din Emanoil Săvoiu, Răzvan Popescu și Cristian Scăiceanu, cercetători importanți ai filateliei românești.
      Datorită activității numeroaselor generații de filateliști, Craiova se impune printr-o istorie filatelică de peste o sută de ani. Această tumultoasă istorie așteaptă o personalitate care să o dezvăluie mișcării filatelice românești, redându-i frământările și evenimentele ei glorioase.
      Personalitatea, care a urmat exemplul altor cercetători locali ai istoriei filateliei - cum ar fi domnii Silviu Dragomir - București, Tiron Martin - Timișoara, Victor Surdu - Cluj-Napoca, Ion Marin - Caracal, este profesorul craiovean Valentin Berezovschi.
      Prins în vâltoarea tuturor evenimentelor filatelice craiovene, pe parcursul a 45 de ani, domnul Valentin Berezovschi ne oferă cu generozitate și mult talent o interesantă și documentară istorie a filateliei la nivel național axându-se, cum era și firesc, în special asupra acestei minunate pasiuni practicată la Craiova.
      Gestul domnului Valentin Berezovschi de a ne dărui, nouă tuturor, parfumul amintirilor unui cronicar contemporan, merită să-l apreciem cu tot respectul în speranța că și alți mari filateliști vor așterne pe hârtie o părticică din aducerile aminte personale despre această pasiune ce ne unește de-a lungul generațiilor.
      Ca președinte al Federației Filatelice Române, consider că soarta m-a favorizat oferindu-mi, în timpul mandatului meu, posibilitatea să recenzez capitole din istoria filateliei românești scrise de acești valoroși cercetători. Istoria noastră, de peste un secol de existență, ne obligă să o transmitem generațiilor viitoare prin cărți ca mărturie a trăirilor noastre în lumea timbrelor.
      Felicitându-l din suflet pe domnul Valentin Berezovschi pentru minunatul cadou pe care ni-l oferă nouă astăzi tuturor, fac apel ca acest generos exemplu să fie urmat de cât mai mulți filateliști care au ceva de comunicat generațiilor viitoare, pentru a continua pasiunea noastră dedicată mărcii și istoriei poștale românești...

Leonard Pașcanu
președintele Federației Filatelice Române